Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma ETNODIDAKTIKA INSTRUMENTSPĒLES APGUVĒ

(saskaņojuma Nr. RIMC-19-143)

tiek piedāvāta bez maksas 2021. gadā:

sestdien, 16. oktobrī Rīgas 3. mūzikas skolā / 6 stundu Apliecība. Vērtēšanas lapas lūdzam pedagogus izdrukāt un aizpildīt Apliecību saņemšanai. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 10. oktobrim epastā rigapiano@gmail.com

Sākums pulksten 8.45. Diskusijas un meistarklasi vada Nora Lūse. Apliecības pulksten 10.15

Seminar is based on practical approach to evaluate performance in the piano competition. Lecture and Masterclass will discuss a range of teaching strategies and explore a new ideas. Evaluation List offers five performing criteria elaborated by Dr. Nora Luse.

Piano teachers are welcome to Riga Music School Nr.3 (166 Maskavas iela)

 

Music teacher seminar is focused on Ethno-Didactics. In our multicultural reality young musicians should be encouraged to explore their originality, whilst keeping an open mind towards the cultures of the world. By Latvian Folk Tune Arrangements pianists are offered a glimpse into the very special world of Dainas.